Παρουσίαση του βιβλίου "Πολύκαρπος Γιωρκάτζης 1955 – 1959 – Μαρτυρίες"

Την Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 6 μ.μ., έγινε στο στο «Χαρουπόμυλο Λανίτη», στην οδό Βασιλίσσης, στη Λεμεσό, για την παρουσίαση του βιβλίου: «Πολύκαρπος Γιωρκάτζης 1955 - 1959 – Μαρτυρίες».

Ομιλίες της εκδήλωσης από: