Παρουσίαση του βιβλίου «Κυπριακοί Αντικατοπτρισμοί. Αθήνα 1955-59. 100 κείμενα Ελλήνων διανοουμένων»

Tο Σάββατο 20 Νοεμβρίου, στον χώρο της παλαιάς Ηλεκτρικής στην Πάφο, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου "Κυπριακοί Αντικατοπτρισμοί. Αθήνα 1955-59. 100 κείμενα Ελλήνων διανοουμένων".

Το βιβλίο περιλαμβάνει 100 από τα 477 ενυπόγραφα κείμενα για τον αγώνα 1955-1959, που εντοπίστηκαν ύστερα από έρευνα στα φύλλα των έξι σημαντικότερων εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας της συγκεκριμένης περιόδου.

Ομιλίες της εκδήλωσης από:


Φωτογραφίες της εκδήλωσης: