Σκοποί του ιδρύματος

 

 • Η έρευνα, μελέτη και ανάδειξη της ζωής και του έργου του Πολύκαρπου Γιωρκάτζη

   

 • Η επιστημονική μελέτη, έρευνα και ανάδειξη της ιστορίας του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ κατά την περίοδο 1955-1959. Επίσης, οι μετέπειτα εξελίξεις και γεγονότα που σημάδεψαν την Κύπρο

   

 • Η προώθηση προγραμμάτων έρευνας σε σχέση με την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου γενικότερα

   

 • Η έκδοση και κυκλοφορία εντύπων επιστημονικά τεκμηριωμένων και υπό την εποπτεία Πανεπιστημιακών για την νεώτερη ιστορία της Κύπρου

   

 • Η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, όπως διαλέξεων, εκθέσεων, συγκεντρώσεων, σεμιναρίων κ.ο.κ

   

 • Δημιουργία αρχείου και βιβλιοθήκης