Όραμα

Όραμα του Ιδρύματος είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών, και ειδικότερα των νέων, στην επιστημονική μελέτη και τη διάχυση της νεότερης ιστορίας του τόπου και ο γόνιμος και αντικειμενικός διάλογος για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.