Εκδόσεις

Το Ίδρυμα «Πολύκαρπος Γιωρκάτζης» έχει εκδόσει τα ακόλουθα βιβλία:

Πολύκαρπος Γιωρκάτζης 1955-1959, Μαρτυρίες
Κυπριακοί Αντικατοπτρισμοί, Αθήνα 1955-1959
50 Ιστορικές στιγμές που σημέδεψαν την Κύπρο 1821-2004
Κυπριακοί Απόηχοι, Λονδίνο (1955-59)
Ενιαίον Κόμμα Εθνικόφρονος Παρατάξεως – Στα σπάργανα της σύγχρονης κυπριακής πολιτικής ζωής (Εκδόσεις Ρίζες, 2019)
© Copyright Ίδρυμα «Πολύκαρπος Γιωρκάτζης». All rights reserved.